Vietnam Photography Tour

Travel with me to enjoy the beauty of Vietnam in style of photographers © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Qua đồi cát

Qua đồi cát

Đồi Cát Nam Cương luôn là một mỏ vàng bất tận của các nhiếp ảnh gia mỗi lần ghé Phan Rang. Rất đơn giản do gió thổi hàng năm làm thay đổi diện mạo đồi cát cũng như việc có nắng hầu như quanh năm rất thuận lợi cho những chuyến sáng tác ảnh nghệ thuật mà ít bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết.

Download file gốcSilhouette Woman Walk Through Sand Dunes Stock Photo (Edit Now) 1920214451 (shutterstock.com)

Qua đồi cát

No comments

Post a Comment