Vietnam Photography Tour

Travel with me to enjoy the beauty of Vietnam in style of photographers © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Gánh gánh gánh, gánh muối về

Gánh gánh gánh, gánh muối về

Vị trí: Hòn Khói, Khánh Hòa

Hàng năm khoảng tháng 3 đến tháng 8, là bắt đầu giai đoạn nắng nóng ở miền trung, cũng là lúc mà diêm dân bắt đầu thu hoạch muối. Hình ảnh vất vả, cực nhọc của người dân được ghi lại dưới góc nhìn nghệ thuật của các nhiếp ảnh gia, giúp chúng ta hiểu hơn về một trong những nghề truyền thống của ông cha ta từ xa xưa

Gánh gánh gánh, gánh muối về

No comments

Post a Comment