Vietnam Photography Tour

Travel with me to enjoy the beauty of Vietnam in style of photographers © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Photo tour mùa nước đổ trên ruộc bậc thang

Mùa nước đổ thường bắt đầu vào các tháng 5 và 6 dương lịch tại các ruộng lúa ở Tây bắc. Tuy nhiên không có thời gian cụ thể mà nó phụ thuộc bởi thời tiết, vùng nào có mưa sớm thì có nghĩa có nước sớm, khi đó mùa nước đổ đến sớm. Do đó sáng tác ảnh mùa nước đổ rất hên xui, nếu may mắn bạn sẽ có được những tấm ảnh phong cảnh xuất thần, nếu không may thì đó là chuyến tham quan vui vẻ ngày mưa.

Dưới đây là hình mùa nước đổ Mù Cang Chải của mình vào những ngày cuối tháng 5

Vietnam northern photography

Photo tour mùa nước đổ trên ruộc bậc thang

Photo tour mùa nước đổ trên ruộc bậc thang

Photo tour mùa nước đổ trên ruộc bậc thang

Photo tour mùa nước đổ trên ruộc bậc thang

Photo tour mùa nước đổ trên ruộc bậc thang

Photo tour mùa nước đổ trên ruộc bậc thang

No comments

Post a Comment