Vietnam Photography Tour

Travel with me to enjoy the beauty of Vietnam in style of photographers © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Về tổ

Ta nói khi một cánh cửa đóng lại thì ngay lập tức có một cánh cửa khác mở ra quả không sai. Hai ngày đi Hậu Giang chụp hình công cóc đang ra về với vẻ mặt buồn bã thì nhận tin có vườn chim quý ở Vĩnh Long và ngay lập tức mình ghé thăm và có hình. Tương tự hai vợ chồng chủ vườn trên 70 tuổi, dành hầu hết đất để chim làm tổ, đang khó khăn trong việc bảo vệ vườn chim quý do tuổi già, sức yếu và nạn săn bắn chộm thì có một nhóm thiện nguyện đang kêu gọi ủng hộ chi phí xây dựng tường rào để bảo vệ vườn chim. Như vậy đừng sớm tuyệt vọng vì bất kỳ điều gì, vì biết đâu đó nhiều cánh cửa khác đang chờ ta.. 

No comments

Post a Comment