Skip to main content

Kỷ niệm những ngày Sài Gòn lockdown chung tay chống Covid, tháng 7, 2021

Đang nằm mê man như mọi ngày chợt tỉnh dậy thấy phòng sáng trưng, nhìn ra cửa sổ thì thấy cuộc đời vẫn đẹp sao

Thành phố lockdown 2 tuần, trước đó là 2 tuần giãn cách nhẹ. Nói chung là từ lúc có dịch thì thành phố liên tục chống đỡ, đoàn kết, đồng lòng cùng chống dịch. Thời gian sẽ trả lời và giờ là lúc chúng ta ngồi yên ở nhà

Kỷ niệm những ngày Sài Gòn lockdown chung tay chống Covid, tháng 7, 2021

Kỷ niệm những ngày Sài Gòn lockdown chung tay chống Covid, tháng 7, 2021

Kỷ niệm những ngày Sài Gòn lockdown chung tay chống Covid, tháng 7, 2021

Kỷ niệm những ngày Sài Gòn lockdown chung tay chống Covid, tháng 7, 2021


XIN CHÀO

An Bui Vietnam Photo Tours

THE ONLY PHOTOGRAPHER YOU SHOULD COMPARE YOURSELF TO IS THE PHOTOGRAPHER YOU USED TO BE

1982 A kid was born in Ho Chi Minh City, Vietnam.
2006 Working as tour organizer at a travel agency in Vietnam
2018 Love photography and organize Vietnam photo tours

Photo Tour Guide and Photo Tour Organizer: With my passion of organizing photography trips and 15-year experience in tourism field, I lead myself every Vietnam Photo Tours which I organized.

Travel in right season for photography in Vietnam: I think a successful Photography Trips needs to go in the right season, right time, right place and off course with your luck of the weather.

Support of local Professional photographers: Our Vietnam Photo Tours have a strong support of Professional Photographer to create Art Photography.


CONTACT

Mr. An Bui
Mobile / Zalo / WhatsApp: +84.908.618.571
Ho Chi Minh City, Vietnam