Vietnam Photography Tour

Travel with me to enjoy the beauty of Vietnam in style of photographers © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Kỷ niệm những ngày Sài Gòn lockdown chung tay chống Covid, tháng 7, 2021

Đang nằm mê man như mọi ngày chợt tỉnh dậy thấy phòng sáng trưng, nhìn ra cửa sổ thì thấy cuộc đời vẫn đẹp sao

Thành phố lockdown 2 tuần, trước đó là 2 tuần giãn cách nhẹ. Nói chung là từ lúc có dịch thì thành phố liên tục chống đỡ, đoàn kết, đồng lòng cùng chống dịch. Thời gian sẽ trả lời và giờ là lúc chúng ta ngồi yên ở nhà

Kỷ niệm những ngày Sài Gòn lockdown chung tay chống Covid, tháng 7, 2021

Kỷ niệm những ngày Sài Gòn lockdown chung tay chống Covid, tháng 7, 2021

Kỷ niệm những ngày Sài Gòn lockdown chung tay chống Covid, tháng 7, 2021

Kỷ niệm những ngày Sài Gòn lockdown chung tay chống Covid, tháng 7, 2021

No comments

Post a Comment