Skip to main content

Stay strong Ho Chi Minh City

Stay strong Ho Chi Minh City

Vậy là đã gần 2 năm ngày nước ta bắt đầu có ca nhiễm đầu tiên, mọi dự đoán trước đây của mình đều sai bét vì sự dai dẳng của dịch bệnh này. Mức độ tàn khốc của căn bệnh không phải đến từ việc nó làm mình chết nhanh, mà nó làm mình khó khăn và chết từ từ vì bị cách ly và nghèo đói.

Hiện tại thành phố Sài Gòn đang phải gồng mình để vượt qua khó khăn này, mọi người vẫn chung lòng, sống hoà bình, giúp đỡ nhau.. tuy nhiên những người nghèo, lao động phổ thông là những người dễ bị tổn thương nhất

Mong thành phố mau khoẻ

July 2021


Stay strong Ho Chi Minh City


XIN CHÀO

An Bui Vietnam Photo Tours

THE ONLY PHOTOGRAPHER YOU SHOULD COMPARE YOURSELF TO IS THE PHOTOGRAPHER YOU USED TO BE

1982 A kid was born in Ho Chi Minh City, Vietnam.
2006 Working as tour organizer at a travel agency in Vietnam
2018 Love photography and organize Vietnam photo tours

Photo Tour Guide and Photo Tour Organizer: With my passion of organizing photography trips and 15-year experience in tourism field, I lead myself every Vietnam Photo Tours which I organized.

Travel in right season for photography in Vietnam: I think a successful Photography Trips needs to go in the right season, right time, right place and off course with your luck of the weather.

Support of local Professional photographers: Our Vietnam Photo Tours have a strong support of Professional Photographer to create Art Photography.


CONTACT

Mr. An Bui
Mobile / Zalo / WhatsApp: +84.908.618.571
Ho Chi Minh City, Vietnam