Vietnam Photography Tour

Travel with me to enjoy the beauty of Vietnam in style of photographers © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Stay strong Ho Chi Minh City

Stay strong Ho Chi Minh City

Vậy là đã gần 2 năm ngày nước ta bắt đầu có ca nhiễm đầu tiên, mọi dự đoán trước đây của mình đều sai bét vì sự dai dẳng của dịch bệnh này. Mức độ tàn khốc của căn bệnh không phải đến từ việc nó làm mình chết nhanh, mà nó làm mình khó khăn và chết từ từ vì bị cách ly và nghèo đói.

Hiện tại thành phố Sài Gòn đang phải gồng mình để vượt qua khó khăn này, mọi người vẫn chung lòng, sống hoà bình, giúp đỡ nhau.. tuy nhiên những người nghèo, lao động phổ thông là những người dễ bị tổn thương nhất

Mong thành phố mau khoẻ

July 2021


Stay strong Ho Chi Minh City

No comments

Post a Comment