Vietnam photo tours

Vietnam Photography Tour

Travel with me to enjoy the beauty of Vietnam in style of photographers © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Cập nhật các trường hợp cách ly tại nhà 30.08.2021

Ngày/ Date: 30/08/2021 - THÔNG BÁO / ANNOUNCEMENT
CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP THUỘC DIỆN F0 - F1 - F2 - F3
UPDATE INFORMATION ON F0 - F1 - F2 - F3 COVID -19 CASES
Thêm 1 ngày bình yên ở Lexington.

F0: 12 trường hợp
F1: 7 trường hợp

Tin từ BQL

Cập nhật các trường hợp cách ly tại nhà 30.08.2021
Cập nhật các trường hợp cách ly tại nhà 30.08.2021
Cập nhật các trường hợp cách ly tại nhà 30.08.2021

Cập nhật các trường hợp cách ly tại nhà 30.08.2021

Cập nhật các trường hợp cách ly tại nhà 30.08.2021

Cập nhật các trường hợp cách ly tại nhà 30.08.2021

Cập nhật các trường hợp cách ly tại nhà 30.08.2021

Cập nhật các trường hợp cách ly tại nhà 30.08.2021
Cập nhật các trường hợp cách ly tại nhà 30.08.2021


No comments

Post a Comment