Vietnam photo tours

Vietnam Photography Tour

Travel with me to enjoy the beauty of Vietnam in style of photographers © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Kêu gọi ủng hộ Tổ chống covid Lexington - 16.8

Tổ hỗ trợ phòng chống covid19, cần:

[Update: đã nhận được sự ủng hộ của gia đình anh chị Ngọc Minh - Thùy Anh cho mượn 1 chiếc xe 16 chỗ. Thay mặt Tổ hỗ trợ phòng chống Covid19, chân thành cám ơn tấm lòng yêu thương, chia sẻ của anh chị với cộng đồng Lexington. Vừa đàn hát hay ơi là hay, lại còn đáng yêu thế này]

Cư dân có xe (chỉ cần xe cũ, hoặc rất cũ, không có tài cũng được) có thể cho mượn, cho thuê.

Đặc biệt là xe Bán Tải. Lý do xe bán tải dễ khử khuẩn, khoang lái cách biệt hoàn toàn với tài xế. Tương tự như hình bên dưới, nhưng mình sẽ chuẩn bị tốt hơn.
Mục đích: Chủ động việc chuyển F0 tại Lexington đến bệnh viện (trong trường hợp Lexington có ca F0, không gọi được cấp cứu, không có xe của y tế hỗ trợ kịp...).

Vô cùng cảm kích và biết ơn

Kêu gọi ủng hộ Tổ chống covid Lexington

Kêu gọi ủng hộ Tổ chống covid Lexington

No comments

Post a Comment