Vietnam photo tours

Vietnam Photography Tour

Travel with me to enjoy the beauty of Vietnam in style of photographers © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Nhóm Dưỡng Sinh Lexington

Một nơi đáng sống như ở Lexington Residence không thể thiếu khu vực cho các bác tập Dưỡng Sinh hàng ngày.

Khu vực lầu 5, vào khoảng 5h sáng khi mặt trời chưa lên là các bác đã có mặt để khởi động. Mình không có nhiều thông tin của nhóm Dưỡng Sinh tập ở Lexington, nhưng nếu bạn muốn tham gia thì đơn giản là có mặt đúng giờ và làm quen với các bác

Nhóm Dưỡng Sinh Lexington


No comments

Post a Comment