Vietnam photo tours

Vietnam Photography Tour

Travel with me to enjoy the beauty of Vietnam in style of photographers © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Nhóm nhiếp ảnh Lexington

Với niềm đam mê nhiếp ảnh nghệ thuật và muốn chia sẻ niềm vui và giao lưu với anh em tại Lexington. Thân mời các bạn tham gia nhóm nhiếp ảnh Lexington

Liên hệ An Bùi để đăng ký thành viên https://www.facebook.com/anbui.travelling


MỤC ĐÍCH CHÍNH CỦA NHÓM NHIẾP ẢNH

  • Giao lưu học hỏi kinh nghiệp nhiếp ảnh ngay tại lexington
  • Tổ chức nhóm đi sáng tác ảnh chung với nhau (mỗi lần đi khoảng 4-8 bạn thôi để dễ chụp)
  • Hỗ trợ BQT và BQL lưu lại hình ảnh những sự kiện có tại Lexington


QUI ĐỊNH CHUNG CỦA NHÓM
  • Chỉ sáng tác ảnh thể loại phong cảnh, đời thường và du lịch
  • Không cổ súy nhậu nhẹt
  • Quy định chi tiết sẽ do nhóm quyết định sau

Nhóm nhiếp ảnh LexingtonDANH SÁCH THÀNH VIÊN


No comments

Post a Comment