Vietnam photo tours

Vietnam Photography Tour

Travel with me to enjoy the beauty of Vietnam in style of photographers © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Những góc xinh đẹp của Saigon từ Lexington

Những góc xinh đẹp của Saigon chiều tối nay. Ngay cả trong những lúc trống trơn, vắng vẻ như thế này nhưng vẫn thấy Saigon đẹp một cách mạnh mẽ, khảng khái và bình yên. Tình yêu cho Saigon chỉ có mạnh lên theo từng ngày chứ chưa bao giờ sứt mẻ miếng nào

Good night, my beautiful Saigon!

Trong facebook group Lexington

Những góc xinh đẹp của Saigon từ Lexington

Những góc xinh đẹp của Saigon từ Lexington

Những góc xinh đẹp của Saigon từ Lexington

Những góc xinh đẹp của Saigon từ Lexington

No comments

Post a Comment