Vietnam photo tours

Vietnam Photography Tour

Travel with me to enjoy the beauty of Vietnam in style of photographers © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Thực tập sử dụng trang thiết bị cứu hộ Covid 19

Sáng ngày 28.8.2021 Tổ phòng chống Covid tại Lexington đã có buổi diễn tập sử dụng trang thiết bị cứu hộ phòng chống Covid. Trong đó có phần hướng dẫn sử dụng bình oxy với sự hỗ trợ của bác Sỹ từ xa

Thực tập sử dụng trang thiết bị cứu hộ Covid 19

Thực tập sử dụng trang thiết bị cứu hộ Covid 19

Thực tập sử dụng trang thiết bị cứu hộ Covid 19

Thực tập sử dụng trang thiết bị cứu hộ Covid 19

Thực tập sử dụng trang thiết bị cứu hộ Covid 19

Thực tập sử dụng trang thiết bị cứu hộ Covid 19

Thực tập sử dụng trang thiết bị cứu hộ Covid 19

Thực tập sử dụng trang thiết bị cứu hộ Covid 19

Thực tập sử dụng trang thiết bị cứu hộ Covid 19

Thực tập sử dụng trang thiết bị cứu hộ Covid 19

Thực tập sử dụng trang thiết bị cứu hộ Covid 19

Thực tập sử dụng trang thiết bị cứu hộ Covid 19

Thực tập sử dụng trang thiết bị cứu hộ Covid 19

Thực tập sử dụng trang thiết bị cứu hộ Covid 19

Thực tập sử dụng trang thiết bị cứu hộ Covid 19

Thực tập sử dụng trang thiết bị cứu hộ Covid 19

Thực tập sử dụng trang thiết bị cứu hộ Covid 19

Thực tập sử dụng trang thiết bị cứu hộ Covid 19

Thực tập sử dụng trang thiết bị cứu hộ Covid 19

Thực tập sử dụng trang thiết bị cứu hộ Covid 19

No comments

Post a Comment