Vietnam photo tours

Vietnam Photography Tour

Travel with me to enjoy the beauty of Vietnam in style of photographers © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Ai sợ ai

Đua bò là một trong những lễ hội truyền thống của người Khmer tại vùng Tri Tôn tỉnh An Giang. Hàng năm cũng vào mùa nước nổi ở miền tây, khoảng tháng 10, 11 là các lễ hội đua bò thường được diễn ra với niềm vui và chúc phúc cho một mùa màng bội thu của dân làng.

Các nài bò chuyên nghiệp ra sức điều khiển, khống chế tốc độ chạy của bò hay thúc ép bò lao nhanh về phía trước. Nhưng cho dù có chuyên nghiệp cấp mấy thì rủi ro cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, rất may là trong mùa đua 2018 này không có sự cố nghiêm trọng nào xảy ra. Thế mới nói không biết ai sợ ai đâu

No comments

Post a Comment