Skip to main content

Ai sợ ai

Đua bò là một trong những lễ hội truyền thống của người Khmer tại vùng Tri Tôn tỉnh An Giang. Hàng năm cũng vào mùa nước nổi ở miền tây, khoảng tháng 10, 11 là các lễ hội đua bò thường được diễn ra với niềm vui và chúc phúc cho một mùa màng bội thu của dân làng.

Các nài bò chuyên nghiệp ra sức điều khiển, khống chế tốc độ chạy của bò hay thúc ép bò lao nhanh về phía trước. Nhưng cho dù có chuyên nghiệp cấp mấy thì rủi ro cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, rất may là trong mùa đua 2018 này không có sự cố nghiêm trọng nào xảy ra. Thế mới nói không biết ai sợ ai đâu


XIN CHÀO

An Bui Vietnam Photo Tours

THE ONLY PHOTOGRAPHER YOU SHOULD COMPARE YOURSELF TO IS THE PHOTOGRAPHER YOU USED TO BE

1982 A kid was born in Ho Chi Minh City, Vietnam.
2006 Working as tour organizer at a travel agency in Vietnam
2018 Love photography and organize Vietnam photo tours

Photo Tour Guide and Photo Tour Organizer: With my passion of organizing photography trips and 15-year experience in tourism field, I lead myself every Vietnam Photo Tours which I organized.

Travel in right season for photography in Vietnam: I think a successful Photography Trips needs to go in the right season, right time, right place and off course with your luck of the weather.

Support of local Professional photographers: Our Vietnam Photo Tours have a strong support of Professional Photographer to create Art Photography.


CONTACT

Mr. An Bui
Mobile / Zalo / WhatsApp: +84.908.618.571
Ho Chi Minh City, Vietnam