Vietnam photo tours

Vietnam Photography Tour

Travel with me to enjoy the beauty of Vietnam in style of photographers © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Cửa metro nhà hát lớn

Một trong những công trình đáng mong đợi sắp hoàn thành tại TPHCM đó là công trình tàu điện ngầm với tuyến đầu tiên từ Suối Tiên, Thủ Đức đến trong tâm thành phố. Văn hóa đi bộ và sử dụng phương tiện giao thông công cộng sẽ hình thành, sẽ là thay đổi lớn bộ mặt tại trung tâm thành phố trong vài năm nữa

Cửa metro nhà hát lớn

No comments

Post a Comment