Vietnam photo tours

Vietnam Photography Tour

Travel with me to enjoy the beauty of Vietnam in style of photographers © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Hôm nay được đi tắm sớm

Hàng năm vào mùa nước nổi tháng 10, 11 cũng là thời điểm nở rộ của hoa súng ở miền tây. Dọc theo các kênh rạch ở vùng Mộc Hóa, Long An người dân thường trồng bông súng. Cảnh tượng thu hoạch súng vào mỗi buổi sáng rồi dùng ghe chở bông súng đi bán, băng ngang qua những cánh đồng lúa ngập nước thường được các nhiếp ảnh gia chọn làm đề tài sáng tác ảnh nghệ thuật

Và một lần bất ngở thuyền hoa gặp một vỏ lãi chạy ngang qua và thế là "Hôm nay được đi tắm sớm"

Photo Tour Mekong

Hôm nay được đi tắm sớm

No comments

Post a Comment