Contact Me

Name

Email

Message

Credits

Photo Tour Vietnam Leading By An Bui And Local Professional Photographer © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Nhọc nhằn nghề cỏ bàng

Hơn hai tháng nghỉ không thu hoạch, thương lái ít ghé do nhu cầu thấp, chủ vườn đành phải tự mình thu hoạch hàng ngày, mặc dù bán được giá 16 k / bó nhưng tự làm thì cũng chua lắm như nước ở đây vậy

Nhọc nhằn nghề cỏ bàng

Nhọc nhằn nghề cỏ bàng

Nhọc nhằn nghề cỏ bàng

No comments

Post a Comment