Vietnam Photography Tour

Travel with me to enjoy the beauty of Vietnam in style of photographers © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Chọn yêu em hay chọn phút giây biệt ly

Nghe nói Sài Gòn lạc nhau là mất
Ấy vậy mà sau hơn 1000 ngày phiêu lưu, anh vẫn có thể
Chọn con tim hay là nghe lý trí
Chọn yêu em hay chọn phút giây biệt ly

Chọn yêu em hay chọn phút giây biệt ly

Chọn yêu em hay chọn phút giây biệt ly

Chọn yêu em hay chọn phút giây biệt ly

Chọn yêu em hay chọn phút giây biệt ly

Chọn yêu em hay chọn phút giây biệt ly

Chọn yêu em hay chọn phút giây biệt ly

No comments

Post a Comment