Contact Me

Name

Email

Message

Credits

Photo Tour Vietnam Leading By An Bui And Local Professional Photographer © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Là cô gái hay mộng mơ, Người đã khiến tôi thẫn thờ

Là cô gái hay mộng mơ
Người đã khiến tôi thẫn thờ
Cho tôi nhung nhớ bao nhiêu
Muốn nói với em bao điều
Yêu em từ lâu em biết chăng

Là cô gái hay mộng mơ, Người đã khiến tôi thẫn thờ

Là cô gái hay mộng mơ, Người đã khiến tôi thẫn thờ

No comments

Post a Comment