Vietnam Photography Tour

Travel with me to enjoy the beauty of Vietnam in style of photographers © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Rung động

Rung động trước cảnh đẹp, bấm máy xong là cảm giác ngay sẽ có hình
Rung động trước người đẹp, làm quen xong là cảm giác ngay sẽ là vợ mình. Mối tình đầu của tôi như thế đó

Rung động trước cảnh đẹp, bấm máy xong là cảm giác ngay sẽ có hình

No comments

Post a Comment