Vietnam Photography Tour

Travel with me to enjoy the beauty of Vietnam in style of photographers © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Thành công hạnh phúc là thế nào

Bâng khuâng nửa đời ngồi ngẫm lại
Thành công, hạnh phúc là thế nào
Vợ đẹp, con ngoan, tiền đầy túi
Hay vui lạc thú quên tháng ngày
Chi bằng sống nửa đời phong phú
Kết lại bằng mái ấm an yên

Thành công hạnh phúc là thế nào


No comments

Post a Comment