Skip to main content

Trân quý từng khoảnh khắc tại sân chơi âm nhạc Sài Gòn Vẫn Hát

Đến với sân chơi âm nhạc của #SàiGònVẫnHát, các bạn sẽ không được gì...
Ngoài niềm vui ...

Và những khoảnh khắc đẹp được chúng mình trân quý lưu giữ như thế này

Trân quý từng khoảnh khắc tại sân chơi âm nhạc Sài Gòn Vẫn Hát

Trân quý từng khoảnh khắc tại sân chơi âm nhạc Sài Gòn Vẫn Hát

Trân quý từng khoảnh khắc tại sân chơi âm nhạc Sài Gòn Vẫn Hát

Trân quý từng khoảnh khắc tại sân chơi âm nhạc Sài Gòn Vẫn Hát


XIN CHÀO

An Bui Vietnam Photo Tours

THE ONLY PHOTOGRAPHER YOU SHOULD COMPARE YOURSELF TO IS THE PHOTOGRAPHER YOU USED TO BE

1982 A kid was born in Ho Chi Minh City, Vietnam.
2006 Working as tour organizer at a travel agency in Vietnam
2018 Love photography and organize Vietnam photo tours

Photo Tour Guide and Photo Tour Organizer: With my passion of organizing photography trips and 15-year experience in tourism field, I lead myself every Vietnam Photo Tours which I organized.

Travel in right season for photography in Vietnam: I think a successful Photography Trips needs to go in the right season, right time, right place and off course with your luck of the weather.

Support of local Professional photographers: Our Vietnam Photo Tours have a strong support of Professional Photographer to create Art Photography.


CONTACT

Mr. An Bui
Mobile / Zalo / WhatsApp: +84.908.618.571
Ho Chi Minh City, Vietnam