Vietnam Photography Tour

Travel with me to enjoy the beauty of Vietnam in style of photographers © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Em là nhà

Tới giờ phút này, mình nhận ra câu nói ngọt ngào nhất mà đàn ông dành cho phụ nữ không phải em thật đẹp, anh yêu em, anh sẽ bên em trọng đời, hay anh nguyện làm tất cả vì em…mà đơn giản chỉ là…Em là nhà!

P/S Trích tiểu thuyết Em là nhà

Em là nhà


No comments

Post a Comment