Vietnam Photography Tour

Travel with me to enjoy the beauty of Vietnam in style of photographers © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân

Đời anh sẽ đẹp vì có em
Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm
Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân
Không còn những chiều bâng khuâng

Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân


No comments

Post a Comment