Vietnam Photography Tour

Travel with me to enjoy the beauty of Vietnam in style of photographers © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...
Và niềm vui hôm nay là chia sẻ khó khăn cùng những người nông dân trồng cam tại Vĩnh Long.

Giá yêu thương 
20 k / 2 kg
90 k / 10 kg

Hàng có sẵn tại Cafe Ông Bầu Lexington (không bao ship)
#happyvalentinesday

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui


No comments

Post a Comment