Vietnam photo tours

Vietnam Photography Tour

Travel with me to enjoy the beauty of Vietnam in style of photographers © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Có duyên với nhiếp ảnh từ lâu

Nghĩ lại thì mình đã có duyên với nhiếp ảnh nghệ thuật từ lâu rồi, mà mãi đến 2018 mới có chuyến đi sáng tác ảnh đầu tiên cùng các anh

Đây là lần thứ hai liên tiếp, Công ty Hành Trình Việt đồng hành cùng CLB nhiếp ảnh Gia Định tổ chức cuộc thi ảnh quốc tế Gia Định Photo Contest 2016. Đây là một trong những cuộc thi ảnh uy tín của Việt Nam và Thế Giới với sự bảo trợ của Liên đoàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh quốc tế - FIAP, Hội hình ảnh không biên giới ISF của Pháp.

Điều làm nên chất lượng của cuộc thi ảnh chính là tính Minh bạch và Chất lượng của ban giám khảo, dưới đây là danh sách ban giám khảo Cuộc thi ảnh Quốc Tế CLB nhiếp ảnh Gia Định lần 5 năm 2016


ẢNH MÀU
Mr. Hoàng Thạch Vân/ VN E.FIAP, E.VAPA
Mr. Thomas Lang/ USA APSA, MPSA, E.FIAP, FPANY, FPSEA
Mr. Trần Hữu Trí/ FR ER.ISF


ẢNH ĐƠN SẮC
Mr. Hoàng Quốc Tuấn/ VN M.FIAP, EG.VAPA
Mr. David Tay/ SGP M.FIAP, FRPS, EPSA.
Mr.Trương Hoàng Thêm/ VN E.FIAP, E.VAPA


ẢNH THIÊN NHIÊN
Mr. Georges Delattre/ FRA E.FIAP
Mr. Nguyễn Thứ Tính/ VN A.FIAP, A.VAPA
Mr. Nguyễn Đình Quốc Văn/ VN A.VAPA


ẢNH DU LỊCH
Mrs. Joanne Stolte/ USA M.PSA, E.FIAP, F.PSA
Mr. Robert Wong/ USA ARPS, FPSNY, FPSEA, FHCPS, FICS
Mr. Nguyễn Xuân Khánh/ VN


ẢNH BỘ
Mr. Nguyễn Xuân Khánh/ VN
Mr. Huỳnh Trí Dũng/ VN ES.VAPA
Mr. Nguyễn Thứ Tính/ VN A.FIAP, A.VAPA


GIẢI ĐẶC BIỆT GDPC
Mr. Nguyễn Thái Phiên/ VN E.FIAP, E.VAPA
Mr. Nguyễn Thành Luy/ VN A.VAPA
Mr. Lê Hữu Dũng/ VN A.VAPA

Có duyên với nhiếp ảnh từ lâu

Có duyên với nhiếp ảnh từ lâu

Có duyên với nhiếp ảnh từ lâu

Có duyên với nhiếp ảnh từ lâu

Có duyên với nhiếp ảnh từ lâu

Có duyên với nhiếp ảnh từ lâu

Có duyên với nhiếp ảnh từ lâu

No comments

Post a Comment