Vietnam Photography Tour

Travel with me to enjoy the beauty of Vietnam in style of photographers © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Còi tàu vang lên xé màn đêm thật hãi hùng

Còi tàu vang lên xé màn đêm thật hãi hùng
Bên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhau
Sợ câu tạ từ và sợ đường tình hai lối
Thì tôi chỉ xin anh nếu yêu mình nên thật lòng

Đà Lạt 4.2023
photo tour Da Lat

Còi tàu vang lên xé màn đêm thật hãi hùng

No comments

Post a Comment