Vietnam Photography Tour

Travel with me to enjoy the beauty of Vietnam in style of photographers © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Những dải nước mềm như mái tóc

Những dải nước mềm như mái tóc
Buông rơi trắng xóa giữa rừng già
Cầu vồng lóng lánh nghiêng dòng thác
Mây trắng bồng bềnh… như Tiên sa

Đà Lạt 04.2023

Những dải nước mềm như mái tóc

Những dải nước mềm như mái tóc

No comments

Post a Comment