Vietnam Photography Tour

Travel with me to enjoy the beauty of Vietnam in style of photographers © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Đạp xe qua cầu Ba Son

Đạp xe qua cầu Ba Son

Đạp xe qua cầu Ba Son

Đạp xe qua cầu Ba Son

Đạp xe qua cầu Ba Son

Cuộc sống vòng xoay chân không mỏi
Lỡ mỏi nghỉ chút có chi căng
Ba Son cao ngút ta không ngại
Chỉ ngại trễ giờ cháu nó trông


Đạp xe qua cầu Ba Son
Sài Gòn 07.2023
An Bùi

No comments

Post a Comment