Vietnam Photography Tour

Travel with me to enjoy the beauty of Vietnam in style of photographers © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Xổ số ông ơi ông ơi

Xổ số ông ơi ông ơi

Thế rồi tôi xuống Hậu Giang
Tôi qua bến phà sông lớn
Đang nhìn bao cánh bèo trôi
Bỗng nghe rộn rã câu mời
Xổ số ông ơi ông ơi
Mua xổ số ông ơi

Cần Giờ - 2023

No comments

Post a Comment