Vietnam photo tours

Vietnam Photography Tour

Travel with me to enjoy the beauty of Vietnam in style of photographers © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Lững lờ mây chẳng chịu đi Để ai mãi ướt mỗi khi mưa chiều

Lững lờ mây chẳng chịu đi Để ai mãi ướt mỗi khi mưa chiều

Hè qua thu chớm sang rồi
Lá vàng lưu luyến bồi hồi chia ly
Lững lờ mây chẳng chịu đi
Để ai mãi ướt mỗi khi mưa chiều

An Bui 2023 Saigon

No comments

Post a Comment